Sydän ja verenkiertoelimistö rasittuvat stressissä raskaasti. Tämä johtuu siitä, että stressihormonit adrenaliini, noradrenaliini ja kortisoli pyytävät fysiologisen stressireaktion alla sydäntä pumppaamaan verta normaalia nopeammin (syke on kiihtynyt) ja pitämään verenpainetta korkeana (verisuonet ovat supistuneet). Pitkäkestoisena tämä nostaa sydänkohtauksien ja mm. sepelvaltiomtaudin riskiä. Siksi tekniikat, jotka laskevat sykettä ja verenpainetta ja antavat sydämen levätä, ovat stressaantuneelle erityisen tärkeitä. 


Yhdysvaltalainen Rollin McCraty on tutkinut sykevälivaihtelua paljon. Hänen tuloksiensa mukaan sykevälivaihtelun harmonisoiminen erilaisin tekniikoin edisti myös tutkittujen päätöksentekokykyä ja luovuutta. McCratyn tutkimusryhmän tulokset vuodelta 2013 kertovat, että sydämen sykevälivaihtelun resilienssi eli sopeutumiskyky ympäristön muutoksiin kertoo yksilön terveydestä paremmin kuin ravitsemus, liikuntatottumukset ja muiden elintapojen mittaaminen yhteensä. 

(Rollin McCraty 2013)

Comment