Harvardin yliopiston tutkija Sara Lazarin tutkimusryhmä todisti ensimmäisenä, että kahdeksan viikkoa kestävä keskimäärin 27 minuutin päivittäinen mindfulness-harjoittelu lisäsi harmaan aineen tiheyttä ja paksuutta aivoalueilla, jotka liittyvät muistiin, oppimiseen ja itsesäätelyyn. Erityisesti tarkkaavaisuusharjoitteluun reagoivat hippokampus eli aivoturso, pihtipoimun takaosa, ohimolohkon ja parietaalilohkon välialue ja pikkuaivot. Tutkimus näytti ensi kertaa selkeästi, että suhteellisen lyhyillä päivittäisillä panostuksilla voi saada tarkkaavaisuusharjoittelulla aivojen rakenteeseen vaikuttavia tuloksia.

Lazar, Sarah et al.: Massachusetts General Hospital. Mindfulness meditation training changes brain structure in eight weeks, julkaisussa Science Daily, 2011

Comment