Meditaatio on paitsi hieno mielen harjoitus mitattavissa hyötyineen kovassa valuutassakin. Eräs pitkäkestoisin meditaation tutkimus tehtiin Kanadassa vuosina 1981­–1994. Neljäntoista vuoden tutkimus osoitti, kuinka paljon lääkäripalveluita käyttävien keskuudessa lääkärikustannukset laskivat vuosien mittaan huomattavasti niiden 1418:n joukossa, jotka aloittivat meditoinnin, kun taas 1418:n ei-meditoivan joukossa tällaista muutosta ei havaittu. Viiden vuoden kohdalla transendenttista meditaatiota harjoittavien kumulatiivinen lääkärikulujen vähentyminen oli jo 28 %, kun toisen ryhmän tulokset eivät osoittaneet merkittäviä muutoksia. Jo yhden vuoden meditoinnin jälkeen TM-ryhmän lääkärikustannukset alenivat 11 %.

Robert E. Herron: Changes in Physician Costs Among High-Cost Transcendental Meditation Practitioners Compared With High-Cost Nonpractitioners Over 5 Years

 

Comment