Viewing entries tagged
työstressi

Comment

Työelämän stressin syyt Euroopassa

Kun EAFH (European Agency for Safety and Health) kyseli muutama vuosi sitten 16 000 eurooppalaiselta työelämän stressin syitä, saatiin selville seuraavaa:

72%  stressasi työn uudelleenorganisointi tai työpaikan säilymisen epävarmuus

66% stressasi työtuntien määrää tai kuormittavuutta

59% stressasi epäsopivaa käytöstä kuten kiusaamista

57% stressasi työkavereiden tai esimiehen tuen puutetta

52 % stressasi oman roolin ja vastuiden epäselvyyttä

46% stressasi siksi, että mahdollisuutta päättää omista työtavoista ei tarjottu tarpeeksi.

 

Mitä mieltä olet, allekirjoitatko jonkin tai monet näistä oman stressisi suurimmaksi syyksi – tai puuttuuko listasta jotakin oleellista? 

 

Comment