Viewing entries tagged
sykevälivaihtelu

Comment

HRV mittaa stressiä

Sykevälivaihtelu on kuulunut viime vuodet stressitutkijoiden TOP3 mielenkiinnon kohteisiin. Miksikö?

Sykevälivaihtelun (HRV) lukeminen laitteilla on yksi tapa mitata stressiä ja palautumista kehossa. Esimerkiksi stressissä, masennuksessa ja kroonisessa kivussa sykevälivaihtelu on madaltunut, eli syke on optimitilaan nähden "liian" tasainen. Tämä ei siis suinkaan tarkoita matalaa sykettä, vaan sitä, että terveestä (ja mittauksen hetkellä rennosta) yksilöstä kertova sykkeen vaihtelevuus on heikkoa - henkilön sykevälivaihtelu on matalaa. 

Miten tämä liittyy rentoutumiseen tai hengähdyshetkiin? Niin, että työkaverisi Ollin (ei tietenkään sinun!) tiukan työviikon aiheuttama (lyhyt/pitkäkestoinen) stressireaktio laukaisee sympaattisen hermoston toimimaan, mikä nostaa sykettä ja laskee sykevälivaihtelua. Jos Olli pinnistelyn sijaan onnistuukin välillä rentoutumaan, alkaa parasympaattisen hermoston toiminta laskea sykettä ja nostaa sykevälivaihtelua. Palautuminen käynnistyy.

Korkea sykevälivaihtelu on hyvän "vagaalisen tonuksen" merkki. Ihminen pysyy terveenä, kun hän pystyy siirtymään tarvittaessa sympaattisen hermoston puolelta parasympaattiselle nopeastikin. Elimistölle ja terveydelle on ensiarvoisten tärkeää palautua säännöllisesti: sykevälivaihtelun termein puhutaan korkean sykevälivaihtelun alueella olemisesta.

Boston University School of Medicinen tutkimus kertoi taannoin (2012), että joogaan liittyvät aktiviteetit (hengitysharjoitukset, tietyt asennot, keskittyminen, rentoutuminen) korjasivat stressin aiheuttamia ns. häiriötiloja kehossa eli nostivat osallistuneiden parasympaattista vastetta, GABA-välittäjäaineen määrää kehossa ja lisäsivät sykevälivaihtelua. Tutkimus kuului ensimmäisiin, jotka totesivat sykevälivaihtelun todella reagoivan joogan aktiviteetteihin. Kannustaa harjoittelemaan, eikö?

PS. Pelkästään stressi ei aiheuta madaltunutta sykevälivaihtelua. Sitä edistävät myös ikä, tupakointi, alkoholi ja kahvi, valvominen, ylipaino ja verenpaine. 

Comment