Viewing entries tagged
stressinhallinta

Comment

HRV mittaa stressiä

Sykevälivaihtelu on kuulunut viime vuodet stressitutkijoiden TOP3 mielenkiinnon kohteisiin. Miksikö?

Sykevälivaihtelun (HRV) lukeminen laitteilla on yksi tapa mitata stressiä ja palautumista kehossa. Esimerkiksi stressissä, masennuksessa ja kroonisessa kivussa sykevälivaihtelu on madaltunut, eli syke on optimitilaan nähden "liian" tasainen. Tämä ei siis suinkaan tarkoita matalaa sykettä, vaan sitä, että terveestä (ja mittauksen hetkellä rennosta) yksilöstä kertova sykkeen vaihtelevuus on heikkoa - henkilön sykevälivaihtelu on matalaa. 

Miten tämä liittyy rentoutumiseen tai hengähdyshetkiin? Niin, että työkaverisi Ollin (ei tietenkään sinun!) tiukan työviikon aiheuttama (lyhyt/pitkäkestoinen) stressireaktio laukaisee sympaattisen hermoston toimimaan, mikä nostaa sykettä ja laskee sykevälivaihtelua. Jos Olli pinnistelyn sijaan onnistuukin välillä rentoutumaan, alkaa parasympaattisen hermoston toiminta laskea sykettä ja nostaa sykevälivaihtelua. Palautuminen käynnistyy.

Korkea sykevälivaihtelu on hyvän "vagaalisen tonuksen" merkki. Ihminen pysyy terveenä, kun hän pystyy siirtymään tarvittaessa sympaattisen hermoston puolelta parasympaattiselle nopeastikin. Elimistölle ja terveydelle on ensiarvoisten tärkeää palautua säännöllisesti: sykevälivaihtelun termein puhutaan korkean sykevälivaihtelun alueella olemisesta.

Boston University School of Medicinen tutkimus kertoi taannoin (2012), että joogaan liittyvät aktiviteetit (hengitysharjoitukset, tietyt asennot, keskittyminen, rentoutuminen) korjasivat stressin aiheuttamia ns. häiriötiloja kehossa eli nostivat osallistuneiden parasympaattista vastetta, GABA-välittäjäaineen määrää kehossa ja lisäsivät sykevälivaihtelua. Tutkimus kuului ensimmäisiin, jotka totesivat sykevälivaihtelun todella reagoivan joogan aktiviteetteihin. Kannustaa harjoittelemaan, eikö?

PS. Pelkästään stressi ei aiheuta madaltunutta sykevälivaihtelua. Sitä edistävät myös ikä, tupakointi, alkoholi ja kahvi, valvominen, ylipaino ja verenpaine. 

Comment

Comment

Työelämän stressin syyt Euroopassa

Kun EAFH (European Agency for Safety and Health) kyseli muutama vuosi sitten 16 000 eurooppalaiselta työelämän stressin syitä, saatiin selville seuraavaa:

72%  stressasi työn uudelleenorganisointi tai työpaikan säilymisen epävarmuus

66% stressasi työtuntien määrää tai kuormittavuutta

59% stressasi epäsopivaa käytöstä kuten kiusaamista

57% stressasi työkavereiden tai esimiehen tuen puutetta

52 % stressasi oman roolin ja vastuiden epäselvyyttä

46% stressasi siksi, että mahdollisuutta päättää omista työtavoista ei tarjottu tarpeeksi.

 

Mitä mieltä olet, allekirjoitatko jonkin tai monet näistä oman stressisi suurimmaksi syyksi – tai puuttuuko listasta jotakin oleellista? 

 

Comment

Comment

Kaikkialla, kaikkien kanssa, nyt ja aina?

FOMO - the Fear of Missing Out on nykypäivän ilmiö, pelko siitä, että jää jostain paitsi. Vuonna 2013 Oxfordin sanakirjaankin lisätty termi liitetään usein tyytymättömyyden ja riittämättömyyden tunteisiin itseä ja omaa elämää kohtaan. Tuumasta toimeen ryhtymisen sijaan FOMOa poteva käyttää aikansa murehtien tekemättä jääneitä asioita, mistä seuraa saamattomuutta ja ahdistusta sosiaalisen elämän paineista. Sosiaalisen median ja muiden ihmisten henkilökohtaisten asioiden seuraaminen verkossa saavat aikaan vertailua ja pohdintaa oman elämän laadusta. 

Psychologies Magazine -lehden mukaan kyse on pohjimmiltaan modernista ajatuksesta siitä, että ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella. Huoli siitä, että ystävällisesti illanviettokutsusta kieltäytymisestä tai oman ajan ottamisesta kiireen keskellä jää jostain tärkeästä paitsi, aiheuttaa ahdistuneisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Stressaajan on hyvä tunnustella, milloin hän ohjautuu aidosti sisältä päin, omien syvimpien halujensa, harmonian tunteen ja hyvän olon ohjaamana ja milloin hän lipsahtaa ulkoapäin ohjautuvaksi.

Comment

Comment

Vagus-hermon aktivointi madaltaa tulehdustasoja

Hermosto on niin paljon nerokkaampi systeemi kuin olemme osanneet aavistakaan! Tiede kirii koko ajan kiinni tietoa siitä, minkä monet rentoutusterapioiden antajat ja käyttäjät ovat "tienneet" pitkään. Tärkeimmän parasympaattisen hermon, vaguksen, aktivointi liittyy tuoreimman tutkimuksen mukaan myös tulehdustasojen (esim. autoimmuunisairaudet) madaltamiseen koko kehossa. 

"...a high vagal tone makes your body better at regulating blood glucose levels, reducing the likelihood of diabetes, stroke and cardiovascular disease. Low vagal tone, however, has been associated with chronic inflammation. As part of the immune system, inflammation has a useful role helping the body to heal after an injury, for example, but it can damage organs and blood vessels if it persists when it is not needed."

Lue Huffington Postin artikkeli aiheesta klikkaamalla alapuolelta:

http://www.huffingtonpost.com/2015/05/29/hacking-the-nervous-syste_n_7469526.html

 

Comment