Viewing entries tagged
hengähdyshetkiä

Comment

Työelämän stressin syyt Euroopassa

Kun EAFH (European Agency for Safety and Health) kyseli muutama vuosi sitten 16 000 eurooppalaiselta työelämän stressin syitä, saatiin selville seuraavaa:

72%  stressasi työn uudelleenorganisointi tai työpaikan säilymisen epävarmuus

66% stressasi työtuntien määrää tai kuormittavuutta

59% stressasi epäsopivaa käytöstä kuten kiusaamista

57% stressasi työkavereiden tai esimiehen tuen puutetta

52 % stressasi oman roolin ja vastuiden epäselvyyttä

46% stressasi siksi, että mahdollisuutta päättää omista työtavoista ei tarjottu tarpeeksi.

 

Mitä mieltä olet, allekirjoitatko jonkin tai monet näistä oman stressisi suurimmaksi syyksi – tai puuttuuko listasta jotakin oleellista? 

 

Comment

Comment

Kaikkialla, kaikkien kanssa, nyt ja aina?

FOMO - the Fear of Missing Out on nykypäivän ilmiö, pelko siitä, että jää jostain paitsi. Vuonna 2013 Oxfordin sanakirjaankin lisätty termi liitetään usein tyytymättömyyden ja riittämättömyyden tunteisiin itseä ja omaa elämää kohtaan. Tuumasta toimeen ryhtymisen sijaan FOMOa poteva käyttää aikansa murehtien tekemättä jääneitä asioita, mistä seuraa saamattomuutta ja ahdistusta sosiaalisen elämän paineista. Sosiaalisen median ja muiden ihmisten henkilökohtaisten asioiden seuraaminen verkossa saavat aikaan vertailua ja pohdintaa oman elämän laadusta. 

Psychologies Magazine -lehden mukaan kyse on pohjimmiltaan modernista ajatuksesta siitä, että ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella. Huoli siitä, että ystävällisesti illanviettokutsusta kieltäytymisestä tai oman ajan ottamisesta kiireen keskellä jää jostain tärkeästä paitsi, aiheuttaa ahdistuneisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Stressaajan on hyvä tunnustella, milloin hän ohjautuu aidosti sisältä päin, omien syvimpien halujensa, harmonian tunteen ja hyvän olon ohjaamana ja milloin hän lipsahtaa ulkoapäin ohjautuvaksi.

Comment