Fyysinen stressi on pitkälti ennaltaehkäistävissä. Harvemmin kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että myös arkisen tunteidenkäsittelyn kehittäminen on hyödyllistä juuri stressinhallinnan näkökulmasta.

Tunneäly tarkoittaa kykyä havaita ja erotella onnistuneesti omia ja muiden tunteita päivittäisessä elämässä. Määritelmällisesti tunneälyyn kuuluu myös taito ohjata omaa ajattelua ja käyttäytymistä edellä mainittujen havaintojen perusteella. Nykyään tiedetään, että kyky tunnistaa omia tunteitaan ja toimia sen pohjalta maltillisesti (tai tarpeenmukaisesti) liittyy laajasti paitsi sosiaalisten suhteiden laadukkuuteen, työssä suoriutumiseen ja stressinsietokykyyn. Uuden tutkimuksen mukaan tunneäly vaikuttaa myös yksilön terveydentilaan. Toisin sanoen se, miten prosessoit (koet, käsittelet ja päästät irti) tunteitasi, vaikuttaa siihen, miten kehosi kuormittuu.

Maineikas psykologian tohtori Daniel Goleman on kirjoittanut tunneälystä paljon. Hänen pääviestejään on, että ihmisen ”älyn” määrittely perustuu liikaa oppimiskykyyn, ongelmanratkaisutaitoon tai abstraktien asioiden omaksumiseen. Älyn operationalisointi ”älykkyyosamäärän mittaamiseksi” jättää Golemanin mukaan ihmiskunnan jatkuvuudelle tärkeitä älyn osa-alueita pimentoon. Goleman listaa paljon ominaisuuksia, joita tunneälykkäällä ihmisellä on. Näitä ovat esimerkiksi tietoisuus oman toiminnan seurauksista, altruistinen käytös, motivoitumisen taito ja kyky myötätuntoon. 

Miten Sinä huomaat tunteiden vaikuttavan stressitasoosi? Jaa ajatuksiasi, niin pallotellaan aihetta yhdessä.

Comment