Työ mielletään helposti joksikin, mikä on yksilöä "kuormittavaa" tai hänen "voimavarojaan vievää". Kuitenkin, hienoimmillaan työstä voi ammentaa voimavaroja myös työn ulkopuoliseen elämään. Ei ole ollenkaan taivaanrannan maalailua tavoitella työtä, joka lataisi tekijäänsä samalla kun toimisi myös taloudellisen tulon lähteenä.

Demerouti et al. (2001) nimeävät työn voimavaroiksi muun muassa työn palkitsevuuden ja kehittymismahdollisuudet, positiiviset kokemukset asiakassuhteista, työn varmuuden, autonomian, selkeät johtamiskäytännöt, esimiehen tuen, palautteen ja arvostuksen, sekä työyhteisön innovatiivisuuden ja kannustavan ilmapiirin.

Työn vaatimuksia puolestaan ovat esimerkiksi vaikeus ja liika vastuu, rooliristiriidat, määrällinen kuormittavuus, tunnepitoiset ongelmat työpaikalla, fyysisen työympäristön vaatimukset ja työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmat. 

Jos työ ei tarjoa riittävästi voimavaroja, täytyy työntekijän osata ladata niitä itselleen työn ulkopuolelta muunlaisen tekemisen palkitsevuuden, kehittymismahdollisuuksien, myönteisten ihmissuhteiden ja arvostuksen muodossa. 

Comment