Multitaskaamisesta tulee erityisen haitallista silloin kun yritämme opetella tai muistaa jotakin uutta informaatiota. Russ Poldrack, Stanfordin yliopiston tutkija, on näyttänyt, että aivojen kuormittaminen multitaskaamisella jopa tallettaa tietoja aivoissa vääriin paikkoihin. Yliopisto-opiskelijat saivat Poldrackilta tehtäviä, jotka vaativat työmuistin käyttöä ja huomion siirtämistä paikasta toiseen kotiläksyissä. Huomattiin että yhtaikaa asioita tekevien lähimuisti toimi huonommin kuin yhteen asiaan keskittyvien opiskelijoiden.

Aivot lähettivät tietoa sellaisiin osiinsa, jotka vastaavat uusista taidoista sen sijaan että aktivaatio olisi tapahtunut tiedon ja ideoiden alueella. Ilman häiriötekijöitä opiskelijat käyttivät hippokampusta aivojen tiedonlajittelukeskuksena, josta se luokiteltiin eteenpäin sopivien aivoalueiden prosessoitavaksi. Sama tutkimus näytti, että epäolennaisen tiedon suodattamisesta eli tietoisesta tiedonlajittelusta tulee multitaskaajille yhä vaikeampaa.

Säännöllinen harjoittelu yksinkertaisten keskittymistehtävien parissa ei ole siis lainkaan pöllömpi ajatus. Ne ovat ikään kuin vastalääkettä Poldrackin löytämään ongelmaan. Monotonisuus kunniaan!

Comment